divendres, 23 de maig de 2008

Presentacions i documents

En aquesta secció anirem penjant les presentacions i altres documents que us poden ser d'utilitat per acabar de comprendre millor el contingut de les xerrades. També podeu accedir a tots els documents a la vegada a través de l'adreça http://www.esnips.com/web/cienciaddicciosStuff.

Per a poder visualitzar els documents haureu de registrar-vos a eSnips. Si teniu qualsevol qüestió de com fer-ho, només cal que la formuleu en forma de comentari en aquest mateix post.

Quan i on? Espai i temps a l'univers
El món subatòmic, atzar i determinisme