dimecres, 14 de maig de 2008

Segona xerrada

El món subatòmic, atzar i determinisme.

Divendres 16 de maig a les 21h a Can Mas Bagà
a càrrec de l'Arnau Riera, físic i jove investigador de la UB.

La concepció clàssica de la realitat, i la que segurament tots compartim, consisteix en un univers constituït per partícules que s'exerceixen unes forces entre elles. Aquest model va tenir un èxit sense precedents i va permetre explicar una multitud de fenòmens fins a principis del s. XX. No obstant, quan els físics van intentar aplicar-lo per a descriure els sistemes més petits (electrons, àtoms, ...), es van veure abocats al fracàs. Una nova física va haver de ser desenvolupada per tal d'explicar els nous experiments del món microscòpic. Aquesta rebria el nom de mecànica quàntica i canviaria completament la concepció de la natura que es tenia fins aleshores. Qüestions com: Quins són els límits del coneixement humà? La percepció que tenim del món influeix en aquest? Existeix el destí? Rebrien respostes diferents al que sempre s'havia pensat.